Under vecka 45-46 kommer anticimex kontakta Sågtjänst medlemmar i syfte att boka tid för riskbedömning av skadedjur samt diskutera det systematiska brandskyddsarbetet.