Företaget Custice i Gävle söker upp Sågtjänst medlemmar för att sälja in analyser av material och tjänster.

Man nämner Sågtjänst i sammanhanget när man presenterar sig och det är lätt att få intrycket av att vi har ett samarbete med företaget.

SÅ ÄR INTE FALLET, VI HAR INTE NÅGOT SOM HELST SAMARBETE MED DETTA FÖRETAG OCH KOMMER INTE HA DET I FRAMTIDEN!