Dahl Sverige ordnar ett webinar med fokus på grundläggande om reglerventiler.
De kommer att prata lite om vilka typer det finns och hur dem fungerar

Nya i ventilvärlden eller bara fräscha upp minnet, alla är välkomna!