Genom avtal med Löwenthal Birger Försäkring AB (”LBF”) erbjuder sågtjänst följande.

LBF kan utvärdera om ert försäkringsskydd är korrekt utifrån de risker som finns i er verksamhet. Arbetet består i att LBF systematiskt går igenom olika skadehändelser. Sågverket får bedöma vilka skador som bolaget klarar med egen kassa och vilka risker för skador som behöver försäkras bort. Resultatet av genomgången jämförs med sågverkets befintliga försäkringsskydd och LBF ger lämnar därefter sina synpunkter i en rapport.

 

Pris 21 900 SEK.

För Sågtjänsts medlemmar; 5 900 SEK

 

Löwenthal Birger Försäkring AB,

Norra Järnvägsgatan 12, 352 31 Växjö.

www.lbforsakring.se

epost@lbforsakring.se

+46 470 – 74 95 90

Kort om Löwenthal Birger Försäkring AB.

LBF har verkat på försäkringsmarknaden i över 25 år. Precis som en advokat företräder de sina uppdragsgivares intressen. De förmedlar försäkring för samtliga försäkringsbolag och är inte knutna till något bolag. Genom att kombinera juridisk kompentens med försäkringskunnande och erfarenhet inom skadereglering tillvaratar de sina uppdragsgivares intressen. Vid skador som uppstår ser de till att ni som skadelidande får den ersättning ni har rätt till.

Genom att arbeta systematiskt med riskhantering kan LBF begränsa behovet av försäkring och effekten av inträffade skador. LBF utgör ingen merkostnad utan spar kostnader och avlastar er med specialistkompetens inom försäkring och skador. LBF har lång erfarenhet av att försäkra sågverk.

Bolaget ägs och drivs av Morgan Löwenthal och Aron Skandevall. Morgan är jurist och Aron har verkat som skadechef på Trygg-Hansa. Genom att bolaget ägs och drivs av samma personer säkerställs kontinuitet vad gäller de kontaktpersoner för Sågtjänst medlemmar.