Vi har nu förhandlat upp ett ännu mer förmånligt avtal med Momentum