På grund av det rådande läget med Corona-situationen fryser vi pannoperatörsutbildningen tills vidare. För dem som nyligen har gått utbildningen men inte skrivit provet, eller behöver skriva omprov kommer det dock finnas möjlighet att göra det den 23/4. Anmälan till detta görs snarast till joanna@sagtjanst.se

Då det totalt finns mellan 15,000-20,000 i olika verksamheter som påverkas av AFS2017:3 och behöver certifieras till 1 december 2020 innebär det stora svårigheter att hinna genomföra de krav på utbildning som ställts. Vi väljer därför att skicka in en ansökan om dispens till arbetsmiljöverket för att flytta fram datumet för lagkravet. 

Löpande uppdateringar och information i ärendet kommer läggas ut på hemsidan.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss på Sågtjänst 0470 72 75 10!