Carlsson & Möller är en ledande leverantör av konstruktionsplast som täcker ett brett område av
applikationer och branscher.