Initiativet att starta en samlad inköpsorganisation togs redan 1971 av dåvarande sågverksintressenter Södra Regionen AB.

Idén kläcktes av Yngve Berg och Sven Frisk som båda var inköpare på Södra Skogsägarna i Växjö med sågverk, spånskive och skogsavverkningsmaterial som inköpsområde.

De båda herrarna började fundera på att bilda en inköpsorganisation för de privata sågverken. Då det på den tiden fanns många små sågverk såg man en styrka och många fördelar i att gå ihop för att skapa bättre förutsättningar när det kommer till priser och förhandlingar med leverantörer.

Namnförslag på bolaget var bland annat AB Sågincentra, Sågköp AB, Tekniska Inköp AB, Sydsåginköp AB och Sågtjänst AB. Efter lite diskussioner valde man slutligen Sågtjänst I Syd AB.

Från början var Sågtjänst i Syd lokaliserat på Storgatan 30 i centrala Växjö men bara 4 år senare, 1975 byggdes Sågverkens hus. Med hjälp av 37 donatorer, ABSI Finans och dess VD Gustaf Nilsson skapades ett hus som andades skog, trä och sågverksindustri!

Donatorer till Sågverkens hus och dess utsmyckning

Uppbyggnaden av Sågverkens hus

Sågtjänst har sen dess haft en fin utveckling från att omsätta 540,000kr på 3st medarbetare till idag 160 miljoner på 5st medarbetare.

Sågverkens hus 1975

Sågverkens hus 2016