Initiativet att starta en samlad inköpsorganisation togs redan 1971 av dåvarande sågverksintressenter Södra Regionen AB. Från starten fanns 37 sågverk med en samlad sågverksproduktion på cirka 560.000 kubikmeter/år. Omsättningen i Sågtjänst var första året 540.000 kronor och antalet medarbetare var 3st. Den samlade sågproduktionen som gruppen idag har motsvarar cirka 8 miljoner kubikmeter virke.

Sågtjänst omsättning närmar sig 150 miljoner kronor och antalet medarbetare är nu 6 st.