Sågtjänst i Syd AB är sågverkens “inköpsorganisation”. Sågtjänst ägs av sina medlemsföretag, d v s sågverken i södra och mellersta Sverige, idag cirka 100 företag. Sågtjänst startade 1971 av ett enda skäl: att skapa bättre inköpsvillkor för varje enskilt sågverk. Sågtjänst är en obyråkratisk och synnerligen serviceinriktad organisation på 6 personer. Den årliga omsättningen är cirka 150 miljoner kronor.