Genom att i första hand välja marknadsledande leverantörer, det vill säga certifierade både vad gäller kvalitet och dessutom miljö, lägger vi på Sågtjänst grunden för rätt produkt vid avtalad leveranstid.