SMP PORTEN AB

GÄVLE  2020-02-26

Ni som funderar på att eventuellt renovera, bygga om eller sätta nya portar på plats i era Virkestorkar.

Vi har en bra samarbetspartner i SMP Porten som gör dessa jobb och även tillverkar sidodörrar.

 

För att utföra förebyggande underhåll på så bra sätt som möjligt krävs ofta att torkprocessen stoppas, t.ex. vid omställningar eller under annan överenskommen tid. Vi erbjuder därför att förebyggande underhåll genomförs i förutbestämda intervaller, vi erbjuder även serviceavtal.

 

Vår personal är specialutbildad och använder vid alla förbättringsuppdrag utrustning och produkter av högsta kvalitet, vilket innebär att vi jobbar i syrafast material för bättre hållbarhet.

 

 Byte av lister till portar och dörrar.
Slitage av tätningslister och andra tätningar kring Portar och Dörrar är en vanlig brist, detta kan vi åtgärda med besiktning samt byte för att ge en lägre energikostnad och högre och jämnare torkprocess.

 

Kontakta oss gärna för en besiktning/koll och prisförslag.

 

Med vänlig hälsning

Niklas Gustafsson 0706-86 50 11  smpportenab@gmail.com

Arne Gustafsson 0705-19 15 80  smpporten@telia.com