Sågtjänst kommer nu successivt att upphöra med fysiska aktiebrev. Fördelarna är många; läs mer i bifogad PDF!

För att säkrast klara denna övergång kommer befintliga aktiebrev att samlas in för makulering. Vi ber därför berörda parter att sända in sina aktiebrev till oss senast utgången av september månad 2020.