Ny produkt från Bio-Circle

Bio-Circle hjälper dig gärna att optimera dina rengörings- eller svetsjobb, från val av kemikaler till rengöringsteknik.

Produkterna är vattenbaserade och fria från farliga kemikalier. De innehåller inga ämnen från ECHA:s kandidatförteckning över ämnen (REACH). Dessutom kräver många av deras rengöringsmedel inte märkning enligt CLP-förordningen. Detta är bra för personalskyddet, underlättar förvaring och ger lägre kostnader för utbildning i hantering av farliga ämnen och liknande.

Den senaste produkten Bio-Circle tagit fram är ett rengöringsmedel som är väldigt effektivt mot virus och underlättar hygienisk renhet på alla underlag!                                                                                                                           

           

Klicka på knapparna nedan för mer information