Vårt kontor finns i  vår egenägda fastighet Sågverkens Hus i Växjö. Vi håller inget eget lager och har heller ingen egen tillverkning, vi är inte en återförsäljare! Vi är sågverkens "inköpsavdelning" 

Sågtjänst i Syd AB ägs av sina medlemsföretag, det innebär att 135 sågverk, hyvlerier och trärelaterade industrier runt om i Sverige har gett oss förtroendet att förhandla fram deras inköpsavtal, av sågverken står våra ägare för ungefär hälften av den sågade svenska råvaran.

Sågtjänst är en icke vinstdrivande inköpsorganisation där överskottet tillbaka till våra medlemmar. Den årliga omsättningen är cirka 150 miljoner kronor.

Vi består av endast 5 personer vilket medför en familjär företagskultur och korta beslutsvägar!