Som medlem hos Sågtjänst får du tillgångar till en mängd olika tjänster som vi tillhandahåller, här följer några exempel som vi kan hjälpa Er med:

Vi träffar kontinuerligt våra leverantörer för att utveckla och förbättra våra avtal. Det är lätt att underskatta den tiden det tar att hålla sig à jour med alla leverantörer och jämföra priser. Om vi tar hand om detta sparar Ni många arbetstimmar på ett år. -Det kallar vi sågtjänster med förtjänster!

Det kan vara en stor fördel att kontakta oss vid större investeringar då vi kan ta in offerter från flera olika leverantörer och redovisa de olika alternativen för Er, där presenteras pris, leveranstider och kvalité. Med det underlaget bestämmer Ni själva vilken leverantör Ni vill använda.

Vi utför inköpen på Er begäran. Ett samtal eller mail räcker för att lägga över bollen till oss, vi beställer åt Er via den leverantören som har bäst inköpsvillkor. Detta medför en stor administrativ lättnad där Ni slipper lägga tid på att själva leta leverantörer.

Vi jobbar även med icke materiella avtal som utbildningar och lagfrågor, exempel på detta är pannoperatörsutbildningar, skyltronder och försäkringar.

Vi är alltid lyhörda till våra medlemmars behov och tar gärna emot förfrågningar på och nya uppdrag som Ni behöver hjälp med!