I vårt arbete med att erbjuda medlemmar utbildning i olika ämnen har vi nu anslutit en ny samarbetspartner gällande säkerhetsutbildningar: